DISCLAIMER

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met De Nationale Franse Bulldog Dag en haar producten en diensten. 

Alle diensten, producten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst met De Nationale Franse Bulldog Dag en daarop zijn de algemene voorwaarden van De Nationale Franse Bulldog Dag van toepassing. 

Deze website en de informatie daarop, in ieder geval afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en/of andere rechten van intellectuele eigendom. Deze rechten berusten bij De Nationale Franse Bulldog Dag. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van De Nationale Franse Bulldog Dag.

Hoewel De Nationale Franse Bulldog Dag grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert De Nationale Franse Bulldog Dag niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Fouten die zijn ontstaan bij deze zo zorgvuldig mogelijke weergave dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met De Nationale Franse Bulldog Dag te mogen claimen of te veronderstellen. De Nationale Franse Bulldog Dag is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website. De Nationale Franse Bulldog Dag streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. De Nationale Franse Bulldog Dag is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. 

De Nationale Franse Bulldog Dag is tevens niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van De Nationale Franse Bulldog Dag op de website van De Nationale Franse Bulldog Dag.

Scroll to top